Rástli s nami

01b

Zoznam všetkých krasokorčuliarov, ktorí v rámci súťažných kategórií zaradených do Slovenského pohára, reprezentovali Krasoklub mesta Nitra je verejne prístupný na oficiálnych stránkach Slovenského Krasokorčuliarskeho Zväzu – (Výsledky súťaží – štatistiky).

KKM Nitra (NRM)

Tak, ako nižšie uvedení krasokorčuliari boli súčasťou Krasoklubu mesta Nitra, tak aj náš Krasoklub mesta Nitra bol viac či menej súčasťou ich života. Rástli s nami, trénovali s nami, zdieľali snáď rovnaké hodnoty a reprezentovali nás, za čo im úprimne

ďakujeme.

(abecedne)

BOJDOVÁ Lucia
ČERNÍKOVÁ Patrícia Elisabete
ČURILLOVÁ Ema
FLOREKOVÁ Bianka
FUKAS Simon
HUNKOVÁ Kristína
LINCMAIEROVÁ Patrícia
RÁCZOVÁ Agáta
TERNÉNYOVÁ Karolína
VESELOVSKÁ Viktória

02

Na ceste životom Vám želáme všetko dobré a len príjemné spomienky.

Vedenie a trénerský zbor KKM Nitra.

Copyright © 2024 Krasoklub mesta Nitra All rights reserved.