Karolína Ternényová

(2006 / február)Karolina Ternenyova(7) 00

 

(Posledná) Súťažná kategória: IK C1 SILVER

Tréneri:
Ing. Lenka Ďurčová       (so zameraním na sklz)
Mgr. Katarína Babalová  (prejav a predvedenie)
Mgr. Lucia Starovičová   (technika)

Choreografia:
VJ “Rebelka” (Kdy vzlétnu já, Lucie Vondráčková)
- Mgr. Katarína Babalová

 

Výkonnostný test: -

Najvyššie osobné skóre:
8,78 b. (1. ročník VC Púchova 2013) – ml. nádeje D8
16,30 b. (6. ročník Žilinská pirueta 2015) – RK A1 bronze

Najlepšie umiestnenia:
21. miesto (1. ročník VC Púchova 2013) – ml. nádeje D8
7. miesto (6. ročník Žilinská pirueta 2015) – RK A1 bronze

 

Copyright © 2024 Krasoklub mesta Nitra All rights reserved.