Lucia Bojdová

Lucia Bojdova(6b) 00

 

Súťažná kategória: Mladšie nádeje D7
(v sezóne 2014/15)

Tréneri:
Mgr. Lucia Starovičová
Mgr. Katarína Babalová

Choreografia:
VJ (To je vražda, napísala) – Veronika Vrtělová

 

Výkonnostný test: č. 7 (25.1.2014, Detva)

Najvyššie osobné skóre:
13,54 b. (Hellmut Seibt Memorial 2014, Viedeň)chicks
20,90 b. (38. Cena mesta Prešova 2014) – ml. nádeje D7

Najlepšie umiestnenia:
1. miesto
(Novomestský pohár 2014) – začiatočníci
2. miesto (1. Považsko-Žilinská piruetka) – hviezdičky
2. miesto (Veľká cena Liptova 2014) – hviezdičky
2. miesto (Veľká cena Zvolena 2014) – hviezdičky
1. miesto
(38. Cena mesta Prešova 2014) – ml. nádeje D7

 

Copyright © 2024 Krasoklub mesta Nitra All rights reserved.