Kontakt


Krasoklub mesta Nitra

Kláštorská 74,  949 01 Nitra
e-mail: kkmnr@kkmnr.sk
web:    www.kkmnr.sk

Zapísaný: MV SR č. VVS/1-900/90-28094-1
IČO: 42048320      DIČ: 2022266675
Bankové spojenie: VÚB 2927274057 / 0200
IBAN: SK56 0200 0000 0029 2727 4057

 

Štefan Semančík – predseda
e-mail: stefan.semancik@kkmnr.sk
tel.:    +421/903/622 179

Mgr. Lucia Starovičová – trénerka, člen VV
zodpovedná za školu korčuľovania
zodpovedná za tréningové zabezpečenie MŠ / ZŠ
e-mail: lucia.starovicova@kkmnr.sk
tel.:    +421/907/079 667

 

Domáci štadión:

Hokejová hala Nitra – Klokočina
Škultétyho ulica 1,  949 11 Nitra
web: www.hokejnitra.sk

Hokejová-hala-NITRA


Mapa:

Mapa02

Copyright © 2017 Krasoklub mesta Nitra All rights reserved.